بەشێ ژمێریاری

20May

A symposium entitled: Participatory Budgeting

2:00 pm - 2:30 pm Hall No: 216
29Jan

A symposium entitled: Smart city

2:00 pm - 2:30 pm Hall No: 216
19Dec
29Nov

A symposium entitled: World debt level

2:30 pm - 3:00 pm Hall No: 216
01Nov

A symposium entitled: The state and poverty

2:00 pm - 2:30 pm Hall No: 216
09Oct

A symposium entitled: Taxes Corruption

2:00 pm - 2:30 pm Hall No: 216

زانیاریێن پەیوەندیکرن ب بەشی

بەشێ ژمێریاری


Building 2 Floor 2

+964 750 000 0000
accounting@duhokcihan.edu.krd

8:30 am - 3:00 pm