تێلەفون +(964) 750 188 2805

بەشێ ژمێریاری

19Dec
29Nov

A symposium entitled: World debt level

2:30 pm - 3:00 pm Hall No: 216
01Nov

A symposium entitled: The state and poverty

2:00 pm - 2:30 pm Hall No: 216
09Oct

A symposium entitled: Taxes Corruption

2:00 pm - 2:30 pm Hall No: 216
20Sep

A symposium entitled: scientific seminar ethics

2:30 pm - 3:00 pm Hall No: 216
15May

A seminar entitled: Government debt crisis

2:00 pm - 2:30 pm Peshmerga Hall
28Feb

A seminar entitled: Personality

3:15 pm - 3:30 pm Peshmerga Hall

زانیاریێن پەیوەندیکرن ب بەشی

بەشێ ژمێریاری


Building 2 Floor 2

+964 750 000 0000
[email protected]

8:30 am - 3:00 pm