یاریا شەطرەنجێ ل زانکویا جیهان – دهوک

by / Sunday, 09 December 2018 / Published in Sports Unit
2

ئه ڤرو(٨-١٢-٢٠١٨)يه كا وه رزشى ل زانكويا جيهان-دهوك رابون ب ده ست پيكرنا ياريا شتره نجئ،

چافه رئ بين روزئن بهين دى قاره مانيا ته پاپئ و ته پا سه ر ميزى دى هينه ده ست پيكرن

TOP