سمینارەک هاتە پێشکێش کرن ژ لایێ دو قوتابین بەشێ شیکاری نەخوشیان ل زانکویا جیهان-دهوک

by / Sunday, 07 April 2019 / Published in University Activities 3
4

رێکەڤتی (٦-٤-۲۰۱۹)سمینارەک هاتە پێشکێش کرن ژ لایێ دو قوتابین بەشێ شیکاری نەخوشیان ل زانکویا جیهان-دهوک

TOP